วนอุทยานแห่งชาติชินจูกุนี้เคยเป็นที่ดินของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ชื่อNaitoในสมัยเอโดะ และต่อมาในปี1906กลายเป็นสวนของจักรพรรดิและหลังสงครามโลกครั้งที่2สวนแห่งนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นวนอุทยานแห่งชาติ และเปิดเป็นสวนสาธารณะสามารถให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ วนอุทยานแห่งชาตินี้มีพื้นที่ขนาด583,000ตารางเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3.5กิโลเมตร มีสวนหลากหลายสไตล์ อาทิเช่น ตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษ สไตล์ฝรั่งเศส สไตล์ญี่ปุ่นสมัยโบราณ และยังมีสวนที่สำคัญคือสวนที่อยู่บริเวณสวนย้อนยุคไปสมัยเมจิค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นตึกNTT Dokomo Yoyogi อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply