สวนสาธารณะเซ็นชู เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองจังหวัดอาคิตะ สวนสาธารณะแห่งนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอาคิตะก็ว่าได้ มีพื้นที่ขนาด 162,900 ตารางเมตร เคยเป็นปราสาทของเจ้าเมืองอาคิตะ ซาตะเคะชิ มาก่อน ชื่อปราสาทคุโบตะโจ ต่อมาในปี1896 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขึ้นมา ปราสาทที่ตั้งอยู่ในสวนปัจจุบันนั้นได้ถูกบูรณะฟื้นฟูจากปราสาทเดิมที่ถูกไฟไหม้ ภายในสวนสาธารณแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างโบราณที่งดงาม และสามารถเข้าไปในตัวปราสาทและเที่ยวชมทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลญีปุ่นและดอกซากุระได้จากจุดชมวิวบนหอคอยได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่ชมดอกซากุระที่สวยที่สุดที่หนึ่ง และเนื่องจากเป็นสวนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน จึงได้รับเลือกให้เป็นสวนสาธารณะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองอาคิตะค่ะ

Leave a Reply