ธรรมชาติ

Senjogahara Marsh

By February 4, 2016 No Comments

ที่ลุ่มเซนโจงาฮาระ เป็นที่ราบสูงซึ่งอยู่ในเขตอุทยานนิกโก้ จังหวัดโทจิงิ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,390-1,400เมตร มีพื้นที่กว้างกว่า 4ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 2ชั่วโมง ที่ราบสูงแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากค่ะ ในช่วงฤดูหนาว (ธ.ค-มี.ค) ที่ลุ่มจะปกคลุมไปด้วยหิมะ ซึ่งอาจจะทำให้เดินชมได้ไม่สะดวกนัก แต่ก็จะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างจากฤดูอื่นค่ะ นอกจากนี้ในยามค่ำคืนของที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ดูดาวที่มีวิวสวยงามอีกแห่งด้วยค่ะ

Leave a Reply