วัด ศาลเจ้า ปราสาท

Sendai Castle (Aoba Castle)

By March 1, 2016 No Comments

ปราสาทเซนได หรือเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทอาโอะบะ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1601โดยท่าน Date Masamune โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอะบะ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 131.4เมตร แต่ในช่วง400ปีหลัง ยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ปราสาทในปี ค.ศ 1882และโดนระเบิดในปี ค.ศ 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินด้านนอกและหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิมสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองด้านล่างได้ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของปราสาทอาโอะบะ ซึ่งอาคารมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทไว้ให้ได้ชมค่ะ

Leave a Reply