วัด ศาลเจ้า ปราสาท

Saijo Inari-san Myokyoji Temple

By March 3, 2016 No Comments

วัดไซโจอินาริซัง เมียวเคียวจิ หรือไซโจอินาริ ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอคายาม่า มีอายุมากกว่า 1200ปี เป็น 1ใน 3ของศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บริเวณทางเข้าศาลเจ้าจะมีโทริอิขนาดใหญ่โดดเด่นสะดุดตาตั้งอยู่ ศาลเจ้าไซโจอินาริโด่งดังเรื่องการอธิษฐานขอพรให้สมหวังในด้านความรักคู่ครองและเนื้อคู่ค่ะ

Leave a Reply