ธรรมชาติ

Ryujinotsuri Bridge

By February 5, 2016 No Comments

สะพานแขวนเรียวจิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิบารากิ เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดในฮอนชู โดยมีความยาวถึง 375เมตร ตัวสะพานแขวนอยู่เหนือผิวทะเลสาบ 100เมตร เป็นสะพานที่ใช้ข้ามหุบเขาเรียวจิน ให้ความรู้สึกเหมือนเดินชมวิวบนท้องฟ้าพร้อมกับชมวิวของหุบเขาที่สวยงามของเมืองนี้ด้วยค่ะ

Leave a Reply