เรียวอันจิเป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายเซนที่ก่อตั้งเมื่อปี1450 มีจุดเด่นอยู่ที่ลานสวนหินที่ใช้การจัดสวนแบบเซนที่เรียกว่าคะเรซันซุย ที่มีชื่อเสียงอย่างมากหรือมากที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นแบบอย่างที่สำคัญให้กับวิธีการจัดสวนที่เรียกกันว่าสวนแบบเซนในปัจจุบันด้วยครับ
ทั้งตัววัดและสวนหินได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี1994

Leave a Reply