รถไฟเจอาร์

Otsuka Station

By May 8, 2016 No Comments

Otsuka Station สถานีรถไฟโอซึกะ

สถานีรถไฟโอซึกะมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีเพียงสายเดียว คือ
・JR山手線 JR Yamanote Line

ทางออกจากชานชาลาสถานีโอซึกะมีเพียงทางออกเดียวโดยมีทางออกย่อยจากตัวตึก 2ทางออก

ทางออกจากสถานี 出口

ระยะทาง

ระยะเวลาจากสถานีรถไฟโอซึกะไปยังสถานีอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น
สถานี Ikebukuro – 3นาที
สถานี Ueno – 14นาที
สถานี Tokyo – 21นาที
สถานี Shinjuku – 12นาที
สถานี Shinagawa – 31นาที
สถานี Shibuya – 18นาที

Leave a Reply