ศาลเจ้าโอซาคิฮาจิมังกุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดมิยางิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1607 โดยท่าน Date Masamune เพื่อบูชาเทพฮาจิมังซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของชินโตผู้พิทักษ์ประจำเมือง โครงสร้างอาคารถูกตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมยุคโมโมยะมะ ตัวอาคารของศาลเจ้ามีลักษณะเด่นสวยงามด้วยศิลปะการเคลือบแผ่นทองบนพื้นไม้สีดำ นอกจากนี้ศาลเจ้าโอซาคิฮาจิมังกุ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติด้วยค่ะ

Leave a Reply