รถไฟเจอาร์

Osaki Station

By April 27, 2016 No Comments

Osaki Station สถานีรถไฟโอสะคิ

สถานีรถไฟโอสะคิมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีทั้งหมด 4สาย คือ
・JR山手線 JR Yamanote Line
・JR埼京線 JR Saikyo Line
・JR湘南新宿ライン JR Shonan-Shinjuku Line
・りんかい線 Rinkai Line

ทางออกจากสถานีรถไฟโอสะคิมีทั้งหมด 2ทางออกและมีทางออกจากตัวตึก4ทางออกคือ

ทางออก South Gate 南改札口

ทางเข้าไปภายในสถานีจากประตูทางหลักฝั่งทิศใต้

ทางออกจากสถานีจากประตูหลักฝั่งทิศใต้ เลี้ยวซ้ายเป็นทางออก New East 新東口, เลี้ยวขวาเป็นทางออก New West 新西口

ทางออก North Gate 北改札口

ทางเข้าไปภายในสถานีจากประตูทางหลักฝั่งทิศเหนือ

ทางออกจากสถานีจากประตูหลักฝั่งทิศเหนือ เลี้ยวซ้ายเป็นทางออก West 西口, เลี้ยวขวาเป็นทางออก East 東口

ระยะทาง

ระยะเวลาจากสถานีรถไฟโอสะคิไปยังสถานีอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น
สถานี Shinagawa – 4นาที
สถานี Shibuya – 9นาที
สถานี Tokyo – 16นาที
สถานี Shinjuku – 16นาที
สถานี Ueno – 24นาที
สถานี Ikebukuro – 25นาที

Leave a Reply