พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไคยูกัง หนุ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผู้เยี่ยมชมพอใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในตึกประกอบด้วยแทงค์ขนาดใหญ่หนึ่งถังซึ่งล้อมไปด้วยทางเดินทอดยาวตลอดแนวตึก และยังมีแทงค์เล็กอื่นๆ ที่แบ่งตามโซนของทะเลและมหาสมุทรต่างๆบนโลก เช่นโซนสัตว์น้ำทะเลแอนตาร์กติก โซนช่องแคบคุก โซนมหาสมุทรแปซิฟิก โซนทะเลเซโตะ และโซนร่องลึกบาดาลญี่ปุ่นเป็นต้นครับ
แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ จุดขายที่สำคัญที่สุดก็ยังคงอยู่ที่แทงค์หลักขนาดใหญ่ ที่จุน้ำถึงสองแสนลูกบาศก์ฟุต และเป็นที่อยู่ของปลาขนาดใหญ่หลายชนิด รวมถึงกระเบนและฉลามวาฬครับ

Leave a Reply