ธรรมชาติ

Oku-Iya Kazura Bashi Vine Bridge

By February 25, 2016 No Comments

สะพานโอคุ-อิยะ คาซูระบาชิ หรือเรียกว่าสะพานคู่ ในอดีตเป็นสะพานแขวนที่สร้างจากเถาวัลย์ไว้สำหรับขนย้ายสินค้าหรือขนย้ายผู้คนข้ามแม่น้ำเหนือหุบเขาอิยะ ตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นครั้งแรกโดยผู้ลี้ภัยในช่วงหลังพ่ายแพ้สงครามGempeiในช่วงปี 1180-1185 สะพานโอคุ-อิยะ คาซูระบาชิเป็น 1ใน 13สะพานแขวนในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุด มีขนาดยาว 45เมตร ทอดตัวเหนือแม่น้ำอิยะที่อยู่ในใจกลางหุบเขาสูง 14เมตร โดยจะมีการสร้างใหม่ทุกๆ3ปี และเพื่อความปลอดภัยจึงเสริมด้วยสายเคเบิ้ลเหล็กที่ซ่อนไว้ในเถาวัลย์

Leave a Reply