รถไฟเจอาร์

Okachimachi Station

By May 6, 2016 No Comments

Okachimachi Station สถานีรถไฟโอะคาจิมะจิ

สถานีรถไฟโอะคาจิมะจิ เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กอยู่ติดกับสถานีรถไฟอุเอะโนะ บริเวณสถานีแห่งนี้มีผู้คนสัญจรไปมาพลุกพล่านและยังเป็นอีกแหล่งช็อปปิ้งที่เชื่อมต่อกับอุเอะโนะ สถานีรถไฟโอะคาจิมะจิมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีเพียง 2 สาย คือ
・JR京浜東北線 JR Keihin-Tohoku Line
・JR山手線 JR Yamanote Line

ทางออกจากสถานีโอะคาจิมะจิมี 2ทางออก

ทางออก South 南口

ทางเข้าไปยังชานชาลาของสถานีจากฝั่งทิศใต้

ทางออก North 北口

จากทางออกฝั่งทิศเหนือ มีสถานที่น่าสนใจอาทิเช่น ถนน Ameyoko,ร้าน uniqlo,ร้าน Takeya(ตึกม่วง) เป็นต้น

ทางเข้าไปยังชานชาลาของสถานีจากฝั่งทิศเหนือ

ระยะทาง

ระยะเวลาจากสถานีรถไฟโอะคาจิมะจิไปยังสถานีอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น
สถานี Ueno – 2นาที
สถานี Tokyo – 6นาที
สถานี Shinjuku – 18นาที
สถานี Shinagawa – 15นาที
สถานี Ikebukuro – 19นาที
สถานี Shibuya – 27นาที

Leave a Reply