บทความ

เคยสังเกต ตัว O เยอะๆบนทางโค้งถนนญี่ปุ่นบ้างไหม ?

By September 18, 2019 No Comments

ประเทศญี่ปุ่นมีความลาดชันของถนนมาก ทำให้ถนนของประเทศญี่ปุ่นเป็นเนินอยู่จำนวนมาก ทางญี่ปุ่น เลยทำเจ้าตัวโอวงกลมจำนวนมากบนถนน มีไว้สำหรับกั้นลื่นขณะรถเข้าโค้ง เพื่อให้ลดอุบัติเหตุลดลง เจ้าตัวโอมีชื่อเรียกว่า O-gata suberidome (O型滑り止め) เค้าจะสร้างเจ้าตัวโอที่ ระดับพื้นปกติที่ 7 % ถ้าความลาดชันต่ำกว่า 7% ก็จะสร้างเป็นพื้นแดงยางมะตอยแทน

ตัวโอ O-gata suberidome ลดอุบัติเหตุได้จริงหรือไม่

สามารถลดอุบัติเหตุได้จริงถึง80% ในปัจจุบันคุณสามารถพบเห็นเจ้าตัวโอกันลื่นนี้ได้แม้กระทั่งในลานตอดรถ หากคุณกำลงใส่ส้นสูงกรุณาเดินอย่างระมัดระวังด้วย

Leave a Reply