เป็นน้ำตกที่ถูกเลือกให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดที่หนึ่งของญี่ปุ่นค่ะ นั่นเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีความสูง 43 เมตร ช่วงฤดูร้อนก็สามารถชื่นชมป่าไม้เขียวขจี ส่วนฤดูใบไม้ร่วงก็สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมน้ำตกและธรรมชาติที่งดงงามได้ตามถนนที่ถูกกำหนดไว้อย่างสบายใจอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply