ปราสาทนิโจ ได้รับคำสั่งให้สร้างโดยโชกุนโตกุงะวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกหลังจบยุคสงครามกลางเมือง(Sengoku)ครับ เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้อนุรักษ์สภาพดั้งเดิมไว้ได้ดีที่สุดในเกียวโต และเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเกียวโตครับ ส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือกำแพงป้อมปราการสองชั้น และอาคารสองหลังในชื่อนิโนมารุและฮงมารุครับ
ภายในอาคารซึ่งสามารถเข้าชมได้ มีภาพวาดฝาผนังและเพดานที่น่าชื่นชมและได้รับการบันทึกเป็นสมบัติของประเทศอยู่มากมาย และอาคารนิโนมารุยังเป็นตัวอย่างที่อนุรักษ์ไว้ได้ดีที่สุดของพื้นไม้ที่เรียกกันว่า Nightingale Floor หรือพื้นที่จะส่งเสียงเหมือนนกร้องเมื่อมีคนเดินผ่าน พื้นนี้ใช้เพื่อป้องกันการลอบสังหารโดยเหล่านินจาในอดีตครับ จริงๆนะ

Leave a Reply