วัดนาทะเดระ (Natadera Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิชิคาวะ วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามมากค่ะ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 717 เป็นวัดของพุทธศาสนาญึ่ปุ่นนิกายกอน ภายในวัดมีบริเวณกว้างขว้าง ประกอบไปด้วยอาคารหลายหลัง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และยังมีดาดฟ้าสำหรับชมวิวอยู่ที่ผาหินตรงข้ามหอระฆังด้วยค่ะ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ที่วัดแห่งนี้เป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามอีกจุดของเมืองเลยค่ะ

Leave a Reply