วัดนันเซนจิ (南禅寺) บ้างก็เรียก ซุยริวซัง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวัดที่มีความสำคัญมากในนิกายรินไซเซนของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฝั่งตะวันออกของจังหวัดเกียวโต

นันเซนจิ

ตัววัดมีก่อสร้างตามแบบพระราชวังของญี่ปุ่นดั้งเดิม และเมื่อได้ลอดผ่านประตูใหญ่ด้านหน้าของวัดเข้าไปแล้วก็จะผ่านส่วนที่เป็นสวนที่มีความงดงามและอากาศสดชื่นจากธรรมชาติ

มีทั้งสวนหินที่มีชื่อเสียงในบริเวณศาลาใหญ่ และต้นมอสที่เกาะสวนหินขนาดใหญ่ที่วัดนันเซนอินที่เป็นวัดย่อยออกมา และจะค่อยๆผลัดเปลี่ยนใบในฤดูใบไม้ร่วง และมีภาพวาดอันงดงามที่ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินจากโรงเรียนคาโนะในศตวรรษที่ 17 อยู่ที่บริเวณประตูของห้องโถงใหญ่ด้วย

 

วัดแห่งนี้เริ่มมีประวัติมาตั้งแต่ปี 1264 โดยจักรพรรดิ์คาเมยามะ ที่ทรงชื่นชอบความงดงามของที่แห่งนี้มากจึงสั่งให้สร้างพระราชวังขึ้นที่นี่เพื่อไว้เป็นที่ประทับอีกที่หนึ่ง ต่อมาจักรพรรดิ์คาเมยามะก็ได้ศึกษานิกายเซนกับหลวงพ่อ Busshin Daimin Kokushi และได้ยกพระราชวังแห่งนี้เป็นวัดในนิกายเซนในปี 1291 และวัดแห่งนี้ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะในการเลือกเจ้าอาวาสโดยให้ผู้ที่บรรลุในนิกายรินไซเซนจะเป็นผู้เลือกเจ้าอาวาสในแต่ละสมัยเอง

สะพานส่งน้ำ วัดนันเซนจิ

สวนญี่ปุ่นสวยๆภายในวัด

วัดนันเซนจิ มีชื่อเสียงเรื่องการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามอีกที่ของจังหวัดเกียวโตอีกด้วย โดยเฉพาะที่สวนของวัดจะสวยงามเป็นพิเศษเลยค่า

 

เวลาทำการให้เข้าชม :

วันที่ 1 ธันวาคม-28กุมภาพันธ์ เวลา 08.40-16.30 น.

วันที่ 1 มีนาคม-วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 08.40-17.00 น.

*ปิดให้เข้าชมช่วงวันที่ 28-31 ธันวาคม

 

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆภายในวัดมีดังนี้

สวนโฮโจ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 600 เยน / เด็กมัธยมปลาย 500 เยน / เด็กประถม-เด็กมัธยมต้น 400 เยน

ประตูซันมง ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 600 เยน / เด็กมัธยมปลาย 500 เยน / เด็กประถม-เด็กมัธยม 400 เยน

วัดนันเซนอิน ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 400 เยน /เด็กมัธยมปลาย 350 เยน / เด็กประถม-มัธยมต้น 250 เยน

 

การเดินทาง

จากสถานีรถไฟ Keage Station เดินประมาณ 5-10 นาที

Leave a Reply