ธรรมชาติ

Nanatsugama Caves

By February 26, 2016 No Comments

นะนะสึกามะ (Nanatsugama) เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด Saga นะนะสึกามะเกิดจากการกัดเซาะจากคลื่นน้ำทะเล ทำให้เกิดเป็นโพลงถ้ำขนาดใหญ่ 7ถ้ำ ที่มีลักษณะเรียงกัน สถานที่แห่งนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นอุทยานธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ

Leave a Reply