พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์นาโงย่า 名古屋市科学館

By February 4, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์นาโงย่า จังหวัดไอจิ ได้จัดแสดงท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการจดบันทึกลงในกินเนสบุ๊คเมื่อปี ค.ศ 2011 ท้องฟ้าจำลองแห่งนี้จัดแสดงอยู่ภายในตัวอาคารทีมีลักษณะเป็นโดมรูปวงกลมยักษ์ เพื่อที่ต้องการให้ท้องฟ้าจำลองออกมาใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงห้องแล็ปแช่แข็งที่จำลองมาจากสภาวะบริเวณขั้วโลก ห้องแล็ปกระแสไฟฟ้า ห้องแล็ปทอร์นาโดและนิทรรศการอื่นๆอีกมากมายกว่า 240 นิทรรศการ เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ที่สนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะ

Leave a Reply