ธรรมชาติ

Mount Tsurugi

By February 26, 2016 No Comments

ภูเขาสึรุงิสูง 1,955เมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดโทคุชิมะ  เป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองของภูมิภาคชิโกกุ และยังเป็น 1ใน 100ของภูเขาที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางของศาสนาพื้นเมือง Shugendo ซึ่งเคารพบูชาภูเขา นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินป่าและปีนเขาที่นี่อีกด้วย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมงต่อเที่ยว  สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลาย สามารถขึ้นสู่ยอดเขาได้โดยนั่งเก้าอี้ลิฟท์จากสถานีด้านล่างค่ะใช้เวลาประมาณ 30นาที

Leave a Reply