ธรรมชาติ

Mount Iwate

By March 3, 2016 No Comments

ภูเขาอิวะเตะ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดอิวะเตะ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติโตวาดะฮาชิมันเตอิ มีความสูง 2038เมตร มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิจึงได้รับฉายาว่าภูเขาไฟฟูจิแห่งภาคใต้ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งสี่ฤดูกาล ภูเขาอิวะเตะเริ่มเปิดให้ปีนเขาตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม-สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีและมีคอร์สปีนเขามากมายไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการปีนเขาด้วยค่ะ

จากสถานี Takizawa โดยสารรถแท็กซี่มาลงที่ Umagaeshi ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที หรือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้ใช้ทางด่วน Tohoku Expressway เพื่อไปยังทางเชื่อม Takizawa IC และขับต่อไปอีกประมาณ 15 นาที

Leave a Reply