ธรรมชาติ

Mount Haruna

By February 29, 2016 No Comments

ภูเขาฮารุนะ อยู่ที่จังหวัดกุนมะ เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1391เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาเมียวงิและภูเขาอาคางิ ซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกุนมะ มีบริการเคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพสวยๆโดยรอบ หรือจะเดินตามเส้นทางป่า(มีหลายเส้นทาง) ลงมาจากยอดเขาเพื่อแวะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆบริเวณใกล้เคียงก็ได้ค่ะ

Leave a Reply