หินเมโอโทอิชิ หมายถึงหินสามีภารยาค่ะ ตั้งอยู่เกาะซาโดะ จังหวัดนีงะตะ เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาซาโดะกินซัน ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหินที่เป็นจุดสนใจคือ หิน2ก้อนที่ตั้งขึ้นแลดูเหมือนสามีภารยากำลังคุยกันอยู่ค่ะ  จึงเป็นที่มาของชื่อหินสามีภารยาค่ะ ตั้งอยู่ริมฝั่งค่ะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดค่ะ และสามารถเข้าไปดูปลาและสิ่งมีชีวิตทะเลที่แหวกว่ายไปมาได้อย่างอิสระได้อีกด้วยค่ะ