ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่เป็นที่อุทิศแด่ดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมจิ และจักรพรรดินีโชเก็น โดยมีที่มาจากนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในปี1912 ที่ต้องการให้สร้างศาลเจ้าเพื่อเชิดชูเกียรติของจักรพรรดิเมจิ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฎิวัติยุคเมจิ การปฎิวัติครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ที่ทำให้ญี่ปุ่นจบการปกครองโดยโชกุน ล้มเลิกระบอบเจ้าขุนมูลนายและนำพาญี่ปุ่นเข้าสู่โลกทุนนิยมสมัยใหม่

ศาลเจ้าเมจิเป็นสถานที่ยอดนิยมในคืนวันปีใหม่ของชาวญี่ปุ่น

Leave a Reply