ธรรมชาติ

Kurobe Dam

By January 29, 2016 No Comments

เขื่อนคุโระเบะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดโทยามะ ครอบคลุมพื้นที่โค้งน้ำของทะเลสาบคุโระเบะ (Kurobe Lake)ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 7ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ 1963ด้วยความสูงที่ 186เมตร ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคม จะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนทุกวันเป็นวิวที่สวยงามอีกวิว ที่เขื่อนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของทะเลสาบคุโระเบะที่สวยงามอีกแห่งด้วยค่ะ

Leave a Reply