ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ตั้งอยู่ในจังหวัด คุมาโมโตะ ตอนกลางของภูมิภาคคิวชู สร้างขึ้นครั้งแรกราวในปี 1467 แต่ได้มีการต่อเติมในปี 1601 ขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่น ออกแบบโดยท่าน Kato Kiyomasa ผู้ที่ชำนาญในการรบเป็นอย่างดี โดยได้ออกแบบชั้นเชิงของอาคารที่ใช้ล่อลวงหรือป้องกันข้าศึกได้อย่างไม่เหมือนปราสาทที่ไหน ใช้เวลาถึง 7ปี ในการก่อสร้าง ตัวปราสาทมีอาคาร 2หลัง มี 6ชั้นและ 4ชั้นตามลำดับ แต่ต่อมาในปี 1857เกิดเหตุการณ์กบฏ Satsuma ปราสาทได้ถูกล้อมไว้ถึง 53วันและสุดท้ายก็ถูกเผาทำลายลงในที่สุด และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1960 และได้รับการขนานนามว่าเป็น 1ใน 3 ปราสาทที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

Leave a Reply