ธรรมชาติ

Kokyo Gaien (Kokyo National Garden)

By February 12, 2016 No Comments

สวนสาธารณะโคเคียวนั้นตั้งอยู่ที่เขตChiyodakuกรุงโตเกียวค่ะ สวนสาธารณะโคเคียวนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นสวนสาธารณะขึ้นเมื่อสมัยโชวาที่24หรือปีค.ศ.1949 ซึ่งเดิมทีนั้นเคยเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของจักรพรรดิมาก่อนค่ะ สวนสาธารณะโคเคียวนี้มีพื้นที่ประมาณ115ตารางกิโลเมตร มีคูน้ำล้อมรอบถึง12จุด และมีสนามหญ้ากว้างๆที่สวยงามและต้นสนสีดำประมาณ2000ต้นค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมสะพานNijuที่สามารถมองเห็นประตูปราสาทที่มีประวิติศาสตร์ของปราสาทเอโดะ เที่ยวชมซากโบราณสถานของปราสาทเอโดะ และชมดอกไม้ตามฤดูกาลตามฤดูกาลต่างๆได้อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply