หินผาคิโยะสึเคียวตั้งอยู่ที่เมืองโทโอะมาจิ จังหวัดนีงะตะ ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะแห่งชาติโจชินเอะสึโคเก็น เป็นหินผาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและมีแม่น้ำคิโยะสึเคียวไหลผ่านระหว่างหินผา ซึ่งแม่น้ำแห่งนี้ได้แตกแขนงออกมาจากแม่น้ำชินะโนะกาวะ มีอุโมงค์ที่ใช้เป็นทางเดินเฉพาะเรียกว่า  “อุโมงค์คิโยะสึเคียวเคโคะคุ” มีความยาว 750 เมตร ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 40-60 นาที  มีจุดชมวิวทิวทัศน์ตามจุดต่างๆ ตรงสุดทางมีจุดพักชมวิวแบบพาโนราม่าที่สามารถชมความสวยงามของหินผาได้ 360องศากันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนักท่องเที่ยวจะทึ่งกับความงดงามของหินผาแห่งนี้อย่างไม่มีที่เปรียบเปรย

Leave a Reply