ธรรมชาติ

Kegon Falls

By February 4, 2016 No Comments

น้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีความสูงถึง97เมตร น้ำตกนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นน้ำตกที่ทิ้งดิ่งลงมาโดยไม่ได้สัมผัสผิวดินเลย จนกว่าจะถึงพื้นด้านล่างสุดครับ (ภาษาอังกฤษเรียกว่า Plunge Waterfall) เป็นน้ำตกประเภทที่ทำให้รู้สึกถึงพลังของน้ำได้เป็นอย่างดีครับ
ที่นี่มีความสำคัญทั้งในทางท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในจุดยอดนิยมของนิกโก้ แล้วก็ยังมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยครับ ทั้งถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในแปดทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่นในยุคโชวะ และหนึ่งในร้อยน้ำตกสวยของญี่ปุ่นเมื่อปี1990ครับ

Leave a Reply