ศาลเจ้าคาสุกะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และมีคนมากราบไหว้มากที่สุดในเมืองนารา ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 768 โดยสร้างให้แด่เทพเจ้าผู้ปกครองเมือง อาคารหลักของศาลเจ้ามีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงามและจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือ ตะเกียงนับพันที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ภายในศาลเจ้าและตามทางเดิน ใน 1ปีจะมีเทศกาลจุดโคมไฟทุกดวง ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2ครั้ง คือ 3ก.พ (18:00 – 20:30) และ 14-15 ส.ค (19:00 – 21:30) ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามน่าไปเยี่นมชมมากค่ะ

Leave a Reply