ศาลเจ้าคะชิมะ (Kashima Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองคะชิมะ จังหวัดอิบารากิ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งภูมิภาคคันโต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วง 660ปีก่อนคริสตกาล เป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะมากเป็นอันดับสองของจังหวัดอิบารากิ  อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาดาบ ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศไว้ที่นี่ด้วยค่ะ

Leave a Reply