ธรรมชาติ

Kanba Falls

By March 3, 2016 No Comments

น้ำตกคันบะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอคายาม่า มีความสูง 110เมตรและกว้าง 20เมตร ได้ถูกเลือกให้เป็น 1ใน 100 ของน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามขึ้นชื่อของเมืองด้วยค่ะ

Leave a Reply