ประภาคารแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1903 มีความสูงที่ 43.65เมตร ซึ่งเป็นประภาคารที่มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายในประภาคารแห่งนี้มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดทั้งหมด 163ขั้น นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวจากบนยอดได้โดยเสียค่าเข้าคนละ 200เยน นอกจากนี้ประภาคารแห่งนี้ยังได้รับเลือกเป็น 1ใน 100ประภาคารสำคัญของโลกและเป็นอีกหนึ่งสถานที่โรแมนติกสำหรับชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยค่ะ

Leave a Reply