ศาลเจ้าอิซุโมะ ตั้งอยู่ที่เมืองอิซุโมะจังหวัดชิมาเนะ ไม่มีใครบอกเวลาก่อตั้งที่แน่นอนได้ แต่หลักฐานจากหนึงสือประวัติศาสตร์เล่มแรกๆของญี่ปุ่น Nihon-shoki บ่งบอกว่าศาลเจ้านี้เคยถูกซ่อมแซมเมื่อกว่า1400ปีมาแล้ว ซึ่งทำให้มีการสันนิษฐานว่า ศาลเจ้านี้อาจจะก่อตั้งก่อนหน้านั้นไปอีก แต่ก็มีอีกทฤษฏีที่กล่าวว่าก่อตั้งในปี752 หรือราว1260ปีก่อนครับ ทำให้กล่าวกันว่าศาลเจ้าอิซุโมะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นครับ แต่แน่นอนว่าอาคารศาลเจ้าที่เห็นทุกวันนี้ไม่ใช่ของดั้งเดิมแต่อย่างใด

ความสำคัญของศาลเจ้านี้ก็คือ ตัวอาคารถูกบันทึกเป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น และเป็นที่บูชาเทพเจ้าชินโต โอคุนินุชิ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการแต่งงานและชีวิตคู่ที่มีตำนานยาวเหยียดเกี่ยวกับการสู่ขอลูกสาว(ของเทพซูซาโนโอะ หนึ่งในเทพองค์สำคัญของชินโต)ซึ่งในตำนานเล่าไว้ว่ากว่าจะได้ลูกสาวมาต้องต่อสู้กับพ่อตาอยูอย่างยาวนานและลำบาก ทำให้เป็นเทพที่มีชื่อในเรื่องชีวิตคู่ครับ มีผู้มาขอพรในเรื่องความรักเป็นจำนวนไม่น้อยเลย

Leave a Reply