1 Day Tourทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

รูปตัวอย่างวิธีจองทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ (1 Day tour) NEW!

By July 14, 2023 No Comments

วิธีจองทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ (1 Day tour)

ตัวอย่างในรูปจะเป็นทัวร์ฟูจิ ทัวร์อื่นๆก็สามารถดูเป็นตัวอย่างในการจองได้เช่นกัน เพราะขั้นตอนจะเหมือนกันค่ะ

 

ขั้นตอนที่ 1

 

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลของผู้จองหรือคนที่เป็นหัวหน้าทัวร์ของกลุ่มที่ไปด้วยกัน

 

 

ขั้นตอนที่ 3

*คลิ๊กเพื่อไปหน้าต่อไปอาจจะใช้เวลาต้องรอสักครู่ห้ามเปิดหน้าอื่นหรือโปรแกรมอื่นระหว่างทำธุรการ

ขั้นตอนการชำระเงิน

Leave a Reply