วิธีจองทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ (1 Day tour)

ตัวอย่างในรูปจะเป็นทัวร์ฟูจิ ทัวร์อื่นๆก็สามารถดูเป็นตัวอย่างในการจองได้เช่นกัน เพราะขั้นตอนจะเหมือนกันค่ะ

 

 

 

ก่อนอื่นให้เปิดหน้าทัวร์ที่ต้องการเดินทางใน japan555.com แล้วให้เลื่อนลงไปกดจองตรงปุ่มจองที่นั่งตามรูปด้านบน

 

 

เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าการจองทัวร์ของ เพจ VIP TOUR การจองจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบทัวร์ว่าเป็นโปรแกรมที่ต้องการหรือไม่ แล้วให้เลื่อนลงไปด้านล่างเพจจะเจอตารางการเดินทางค่ะ

ให้เลือกวันที่ต้องการเดินทางแล้วกดจองตรงปุ่มจองค่ะ

แล้วก็ทำตามขั้นตอนตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 1

-ให้คลิกเลือกจำนวนคนตามเพศ,ผู้ใหญ่,เด็ก4-11ขวบ,หรือเด็กทารก 0-3ขวบ
-ให้เลือกจุดขึ้นรถ และจุดลงรถ(หากมีให้เลือก)
-ตรงด้านล่างสุดคลิกเลือกจำนวนคนอีกครั้ง ข้อควรระวัง(ตรงจุดนี้หากไม่มีช่องให้เลือกเด็กทารกก็ไม่ต้องใส่จำนวนเด็กทารกด้วย)
-หลังจากที่เลือกจำนวนคนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกตรงปุ่มสีแดงที่มีตัวอักษร To customer infomation

 

 

ก็จะปรับเป็นหน้านี้ค่ะ ตรงหน้านี้ให้กดตรงปุ่ม We make a reservation without subscribing

 

ขั้นตอนที่ 2

ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จองหรือผู้นำทีม

-กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษผู้จองหรือผู้นำทีม
-กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษผู้จองหรือผู้นำทีม
-เลือกเพศ
-กรอกวันเดือนปีเกิด(ให้กรอกเป็น ปี/เดือน/วัน ที่เกิดตามการเขียนแบบญี่ปุ่น)
-รหัสไปรษณีย์ ให้กรอกเป็น 999-9999 ตามนี้ได้เลย
-กรอกที่อยู่ ให้กรอกเป็น ช่องแรกเป็น Thailand ช่องล่างเป็น Bangkok Thailand
-หมายเลขโทรศัพท์ ให้ใส่รหัส66ก่อนแล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์โดยตัด 0 ข้างหน้าออก เช่น ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ไทยเป็น 080-555-5555 ➡ ก็ให้ใส่เป็น 6680-555-5555
-กรอกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน อาจจะเป็นคนจองหรือจะเป็นเบอร์ครอบครัวที่อยู่ไทยก็ได้ค่ะ
-กรอกข้อมูลอีเมล/ยืนยันอีกครั้ง
-เลือกว่าจะจองประกันอุบัติเหตุระหว่างทัวร์หรือไม่ หากไม่จองจำเป็นต้องเลือก None เพราะไม่เลือก None จะเสียค่าประกันเพิ่มท่านละ 1,000 เยน

-ตรงUs of coupon ให้เลือก Do

 

กรณีมีผู้ร่วมทัวร์กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร่วมทัวร์ทุกท่าน

-กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
-กรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
-เลือกเพศ
-กรอกอายุ
-เลือกว่าจะจองประกันอุบัติเหตุระหว่างทัวร์หรือไม่ หากไม่จองจำเป็นต้องเลือก None เพราะไม่เลือก None จะเสียค่าประกันเพิ่มท่านละ 1,000 เยน

-หลังจากที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เลือกวิธีชำระบัตรเครดิต

บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้จะเป็นดังรูปนี้เท่านั้น

เสร็จแล้วให้กดปุ่ม To reservation information’s confirmation เพื่อไปหน้าถัดไป

 

ขั้นตอนที่ 3

-ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
-หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลการจองเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเครื่องหมาย ☑ เพื่อยอมรับเงื่อนไขการจองทัวร์
-เสร็จแล้วให้คลิกตรงปุ่ม We settle an account and establish reservation เพื่อไปหน้าถัดไป

 

ขั้นตอนสุดท้าย

กรอกข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

-ตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระทั้งหมด
-กรอกหมายเลขบัตรเครดิต

(บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้จะเป็นดังรูปนี้เท่านั้น)
-ให้ใส่เดือน/ปี ที่บัตรเครดิตหมดอายุ
-ใส่รหัส CVV
-ใส่ชื่อของผู้ชำระบัตร (ภาษาอังกฤษ)
-คลิกชำรเงินตรงปุ่ม Settle an account
-เสร็จให้รอสักครู่เพื่อประมวลผลแล้วระบบจะเปลี่ยนอัตโนมัติ หากมีหมายเลขการจองก็เป็นอันเสร็จ
-กรุณาตรวจสอบอีเมล เพื่อเช็คว่าได้มีการตอบกลับจากบริษัทหรือไม่

 

 

Leave a Reply