สวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางเมืองฮิโรชิม่า ที่มีความสำคัญไม่ใช่ในฐานะที่พักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสิ่งเตือนใจถึงความรุนแรงของการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณู และเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพอีกด้วย
สวนสันติภาพนั้น หมายถึงสิ่งก่อสร้างหลายอย่างในบริเวณสวนรวมกัน แต่จุดเด่นที่สุดก็คือโดมปรมาณู (เก็นบาคุโดม) อาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1915 โดนโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูในปี 1945 และถูกอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิมหลังจากถูกระเบิดจนถึงทุกวันนี้ครับ
นอกจากโดมปรมาณูแล้ว บริเวณสวนก็ยังมีสิ่งที่น่าชมหลายอย่าง อย่างเช่นพิพิธภัณท์สวนสันติภาพ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจถึงความร้ายแรงของระเบิดปรมาณู ห้องพักนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่รอดจากระเบิดที่ถูกนำมาปรับปรุง ซึ่งชั้นใต้ดินนั้นถูกรักษษสภาพไว้ให้คงเดิมเหมือนตอนที่โดนระเบิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอีกอย่างที่เด่นชัดอยู่กลางสวนก็คืออนุสาวรีย์ทรงโค้งขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตครับ

Leave a Reply