ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทสภาพดีที่เป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริ เป็นปราสาทที่ถูกบันทึกเป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับ ที่นี่เป็นหนึ่งใน 12 ปราสาทญี่ปุ่นที่สามารถคงสภาพและโครงสร้างเดิมไว้ได้ โดยไม่เคยผ่านการสร้างใหม่ครับ

จริงๆแล้วปราสาทในญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่โดนไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือการทิ้งระเบิดช่วงสงครามโลก ทำให้อาคารไม้ดั้งเดิมไม่เหลืออยู่แล้ว และที่เห็นกันอยู่มักจะเป็นการสร้างใหม่ด้วยคอนกรีตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ ปราสาทที่เป็นอาคารไม้ดั้งเดิมและอยู่มานานหลายๆร้อยปีโดยไม่พังและไม่ได้ถูกสร้างใหม่แบบนี้ จริงๆแล้วเหลือเพียง 12 แห่งเท่านั้น และที่นี่เป็นหนึ่งในนั้นครับ

ปราสาทฮิโรซากิที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอายุมากกว่า200ปี ถูกสร้างขึ้นในยุคเอโดะปี1810 โดยตระกูลซึการุ ตระกูลไดเมียวผู้ครองแคว้นในเขตเมืองฮิโรซากิและจังหวัดอาโอโมริในปัจจุบันครับ

Leave a Reply