เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะฮิราโดะ ถูกสร้างขึ้นในปี1599 โดยมาสึราชิเกะโนะบุ ปราสาทแห่งนี้มีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นหลายต่อหลายครั้งค่ะ และเป็นปราสาทที่โอบล้อมด้วยทะเลและธรรมชาติที่งดงาม ภายในปราสาทมีการเก็บวัตถุโบราณที่มีค่าของสมัยฮิราโดะฮัน ไว้โชว์แสดงอีกด้วยค่ะ จุดเด่นของที่นี่คือสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของสะพานฮิราโดะโอฮาชิ และ เกาะ ทะเลต่างๆที่งดงามจากชั้นบนของปราสาทได้อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply