ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) เป็นปราสาทที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของปราสาทญี่ปุ่น ที่ยังอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นหนึ่งใน 12 ปราสาทญี่ปุ่นที่สามารถคงสภาพและโครงสร้างเดิมไว้ได้ โดยไม่เคยผ่านการสร้างใหม่ และเป็นหลังที่โด่งดังที่สุดในจำนวน12หลังนั้น ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งอาคารเล็กใหญ่รวม 83หลังภายในบริเวณปราสาท ระบบป้องกันปราสาท ทั้งหน้าต่างเปิดเพื่อยิงธนูและโจมตีด้วยปืนรวมถึงกำแพงปราสาท ทั้งหมดยังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถเรียนรู้เกียวกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงและวิธีการป้องกันปราสาทของคนในสมัยนั้นได้จริงๆ สิ่งสำคัญที่สุดของปราสาทนี้ ไม่ใช่แค่ตัวอาคารที่อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงความสามารถในการบูรณะและดูแลอาคารให้อยู่ในสภาพดีด้วย ด้วยปัจจัยที่ครบครันนี่เอง ทำให้ฮิเมจิเป็นสถานที่แห่งแรกในญี่ปุ่น ที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกในปี1993

Leave a Reply