ปราสาทฮามามะซึ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิสึโอกะ ในอดีตเคยเป็นที่อยู่ของท่านโชกุนโทคุคะวะ อิเอยะซึ เป็นเวลา 17ปี ปัจจุบันได้รับการสร้างใหม่เป็นที่เก็บอาวุธและสิ่งของสำคัญอื่นๆและในบนชั้นบนสุดของปราสาทยังเป็นจุดชมวิวที่สามาถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและวิวรอบๆได้ด้วยค่ะ

Leave a Reply