กิองคือย่านการค้าเก่าแก่ที่ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณในบริเวณรอบศาลเจ้ายาซากะ เพื่อให้บริการผู้ที่แวะมานมัสการศาลเจ้าครับ
ในปัจจุบัน กิองเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเกียวโต และเป็นสถานที่ๆขึ้นชื่อที่สุดในญี่ปุ่นในเรื่องของร้านอาหารและสถานบันเทิงแบบโบราณที่ให้บริการเกอิชาครับ มีร้านค้าประเภทอื่น ทั้งโบราณและสมัยใหม่อยู่เหมือนย่านการค้าอื่นเช่นกัน
สิ่งก่อสร้างที่มีมาแต่เดิม จะได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อคงสภาพหน้าตาของเมืองที่มีมาดั้งเดิมไว้ และห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีหน้าตาสมัยใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาติ ตามกฏหมายอนุรักษ์ของเมืองเกียวโตครับ

Leave a Reply