ธรรมชาติ

Fukiware Falls

By February 29, 2016 No Comments

น้ำตกฟุคิวาเระ เป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในลำธารคาตะชินะที่ไหลมาจากแม่น้ำคาตะชินะคาว่า ซึ่งไหลผ่านภูเขาต่างๆที่อยู่ล้อมรอบริมด้านตะวันออกของเมืองนุมาตะ จังหวัดกุนมะ น้ำตกมีความสูง 7เมตร กว้างกว่า 30เมตร และบริเวณปากน้ำตกมีหินขนาดใหญ่ตั้งแยกสายน้ำออกจากกัน จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกฟุคิวาเระ นอกจากนี้น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นจุดยอดนิยมที่ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน 100ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นด้วยค่ะ

Leave a Reply