สาระน่ารู้

Manners You Need To Learn When Riding An Elevator

By February 29, 2016 No Comments

มารยาทในการใช้บันไดเลื่อน

ไม่ควรเดินบนบันไดเลื่อน

ในความเป็นจริงแล้วการเดินบนบันไดเลื่อนเป็นสิ่งที่ผิดกฎค่ะ แต่ปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะความรีบร้อนมากขึ้นของคนญี่ปุ่นทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนที่ทำตามกฎกันค่ะ แต่ก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละบุคคลค่ะ

ถ้าแถบคันโตจะยืนทางซ้าย แต่ทางแถบคันไซจะยืนทางขวา

ถ้าบันไดเลื่อนมีขนาดกว้างในแถบคันโตก็ควรยืนชิดซ้ายเพื่อให้คนที่เร่งรีบได้เดินทางขวาค่ะ ส่วนแถบคันโตก็ควรยืนชิดขวาเพื่อให้คนที่เร่งรีบได้เดินทางซ้ายค่ะ 

ซึ่งจำง่ายๆคือคันโตยืนซ้าย คันไซยืนขวาค่ะ

ถ้าเดินทางไปพร้อมกับผู้หญิง ต้องให้หัวหน้าได้ขึ้นบันไดเลื่อนก่อน

ถ้าเดินทางไปพร้อมกับหัวหน้าที่เป็นผู้หญิง ควรให้หัวหน้าขึ้นก่อนแล้วค่อยตามหลังเพื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าแล้วจะได้ปกป้องได้ทันค่ะ แต่ถ้าเวลาลงบันไดเลื่อนเราต้องลงไปก่อนหัวหน้าค่ะ

Leave a Reply