พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป インスタントラーメン発明記念館

By March 12, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับการบันทึกและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การคิดค้นและวิวัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ โดยภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการหลายประเภท ทั้งประวัติของโมโมฟุกุอันโด ผู้คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและผู้ก่อตั้งนิชชิน มุมกิจกรรมทดลองชิม มุมจัดแสดงราเมงจากทั่วโลก ประวัติของชิกเก้นราเมงก่อนจะมาเป็นนิชชินคัพนูดเดิ้ล มุมกิจกรรมทดลองผลิตบะหมี่ถ้วยด้วยตัวเอง เป็นต้นครับ

Leave a Reply