ธรรมชาติ

Chidori Ga Fuchi

By February 12, 2016 No Comments

Chidorigafuchiตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ ซึ่งเป็นคูน้ำที่สวยงามและเป็นสถานที่ชมดอกซากุระค่ะ มีต้นซากุระปลูกเรียง770เมตรประมาณ260ต้นค่ะ ช่วงที่ดอกซากุระบานก็จะมีการเปิดไลท์อัพขึ้นตั้งแต่18:00~22:00ค่ะ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมเมืองและชมซากุระได้อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply