Category

ออนเซ็น

ออนเซ็น

Gero Onsen

เกะโระออนเซ็นเป็นแหล่งออกเซ็นชั้นแนวหน้าของจังหวัดกิฟุซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขาฮิดะ
admin
March 12, 2016
ออนเซ็น

Izukogen noyu Onsen

เป็นออนเซ็นแบบไปเช้า-เย็นกลับ ตั้งอยู่ในเขตYawatanoเมืองItoจังหวัดชิซุโอกะ
admin
March 11, 2016
ออนเซ็น

Kusatsu Onsen

เมืองน้ำแร่ขึ้นชื่อลำดับต้นๆจองญี่ปุ่นที่มีน้ำแร่ที่เชื่อกันว่ารักษาโรคได้ทุกชนิด
admin
March 3, 2016
ออนเซ็น

Jigoku Meguri Beppu

เป็นแหล่งเที่ยวชมน้ำแร่ธรรมชาติหลากสีโดดเด่นแปลกตาที่มีมากถึง 8บ่อด้วยกัน
admin
March 2, 2016
ออนเซ็น

Ureshino Onsen

ถูกเลือกให้เป็น 1ใน 3ของออนเซ็นที่มีชื่อด้านบำรุงผิวพรรณให้นุ่มลื่นดุจแพรไหม
admin
February 26, 2016