สะพานบันได ตั้งอยู่ที่แม่น้ำชินะโนะ เขตชูโอ เมืองนีงะตะ จังหวัดนีงะตะ เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1886-1929 มีความยาว 309 เมตร  กว้าง 22 เมตร  เมื่อครั้งมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1964 สะพานแห่งนี้ก็มีบทบาทที่สำคัญในการใช้เส้นทางจากการหนีภัย และการฟื้นฟูเมืองอีกด้วย และด้วยความสวยงามทนทานและความสง่างาม ทำให้ได้รับการยอมรับให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนีงะตะแห่งใหม่และเป็นความภาคภูมิใจอีกด้วยค่ะ เป็นสะพานเก่าแก่บวกกับมีชื่อเสียงจนได้รับเลือกให้เป็นสะพานที่มีประวัติและวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะ เรียกได้ว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันสะพานแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจรของคนในเมืองนี้ค่ะ

Leave a Reply