สวนสัตว์

African Safari

By March 2, 2016 No Comments

แอฟริกันซาฟารีเป็นสวนสัตว์แบบเปิด ตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ มีสัตว์มากมายกว่า 70ชนิดและเยอะถึง 1400ตัว โดยแบ่งทั้งหมดเป็น 6โซน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดจากบนรถบัสด้วยค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถส่วนตัวมา สามารถขับรถเข้าไปชมภายในได้เลยค่ะ แต่ถ้าไม่อยากให้รถมีรอยจากเล็บเท้าสัตว์ที่เข้ามากินอาหารที่เราป้อน แนะนำให้ขึ้นรถบัสของทางสวนสัตว์น่าจะสบายใจกว่าค่ะ

Leave a Reply